REDACTIE KLEI

Inleveren kopij
Kopij voor KLEI is altijd welkom! Kopij kunt u sturen naar redactie@klei.nl
Tentoonstellingsgegevens voor de KeramiekAgenda naar secretariaat@klei.nl

Deadline edities 2020

Nummer/maand
2021-1 januari-februari
2021-2 maart-april
2021-3 mei-juni
2021-4 juli-augustus
2021-5 september-oktober
2021-6 november-december
2022-1 januari-februari
Deadline aanlevering
15 november 2020
15 januari 2021
15 maart 2021
15 mei 2021
15 juli 2021
15 september 2021
15 november 2021
 
Datum verschijning
tussen Kerst-Nieuwjaar
1e week maart 2021
1e wek mei 2021
1e week juli 2021
1e week september 2021
1e week november 2021
tussen Kerst-Nieuwjaar

 

SECRETARIAAT KLEI

Bestellingen webwinkel | Vraag & Aanbod | Opgave Oproepen
secretariaat@klei.nl
+31 (0) 6 505 058 47

ABONNEMENTENADMINISTRATIE

Nieuwe abonnementen, adreswijzigingen en opzeggingen
FBW Abonneeservice, Postbus 612, NL-3440 AP Woerden
abo@klei.nl, +31 (0)348-431393, +31 (0)6-16526324.

UITGEVER

KLEI keramiek magazine wordt uitgegeven door Stichting KLEI
Postadres secretariaat: Wolsbergerweg 38, 3781 PE Voorthuizen
secretariaat@klei.nl