Keramiekmarkt Maaseik 27 juni 2021: GEANNULEERD

Op basis van de huidige situatie m.b.t. het Coronavirus én het ontbreken van onderrichtingen voor het organiseren van evenementen in de komende maanden, heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om de keramiekmarkt 2021 te annuleren.