Wie is de maker?


Kortgeleden een keramiek sculptuur gekocht maar kan niet achterhalen wie de maker is. Herkent u de signatuur of de maker?
Graag reactie naar: opmijnnetvlies@gmail.com