POP-UP Uitstalling: Keramiek van 14 kunstenaars in de stal

Van 15 mei t/m 15 juli brengen 14 professionele keramiekkunstenaars hun nieuwste werk evenals hun evergreens weer voor het voetlicht. Ieder van hen heeft een eigen stand in de sfeervolle authenthieke grupstal op de boerderij.
Info: www.tinekevangils.com/popupuitstalling/