OVEN

Verkoopt er iemand zijn oven? Ik zoek een nog werkende ‘pyroclaaf’ oven of een tweedehands BLAAUW, 1280° C en max 400L.
Reacties naar: jollingk@gmail com