OPROEP: Maskerproject Oog in Oog

Van november 2023 tot maart 2024 wordt in samenwerking met Plantentuin Meise de tentoonstelling Oog in Oog georganiseerd. De werken worden opgesteld in de dreef (hoofdingang). Thema: MASKERS.
Kunstenaars worden uitgenodigd om twee maskers te maken met het thema winter en lente. De nadruk ligt op de symboliek: de winter staat voor verstilling, de lente voor het ontluiken van de natuur.
Interesse om deel te nemen aan het maskerproject Oog in Oog stuur je contactgegevens door naar ooginoog2023@gmail.com
Verdere informatie (technische en praktische afspraken) ook via
ooginoog2023@gmail.com
Deadline aanmelden: 15 juni 2023