OPROEP: Keramik Europas Westerwaldpreis 2024

Deelname: personen die ten minste 18 jaar oud zijn en hun woonplaats of nationaliteit in het geografische gebied van Europa hebben.
De oproep tot het indienen van kandidaturen voor de 15e Westerwaldprijs 2024 is nu geopend.
De aanvraag moet uiterlijk op 31.1.2024 uitsluitend online worden ingediend.
Klik hier voor aanmelden