Grondstoffen, glazuren, weegschaal e.a.

Wegens stop hobby: Grondstoffen, frittes, glazuren, engobes, majolica (100), Ohaus weegschaal Triple Beam Balance 700/800 s. 2610g, Mallen, biscuit potten/schalen, kleibroden, oven: cilinders/triangels, platen (42 cm diam).
T.e.a.b. apart of samen. Info/lijst: jeanotto@xs4all.nl