AMSTERDAM: Het Amsterdamse Kleibedrijf

AMSTERDAM: HET AMSTERDAMS KLEIBEDRIJF
Verdiepingsprogramma Keramiek. 4 modules met diverse thema’s. Verdiep je in klei, glazuur en keramiektechnieken. Elke vrijdag 10 weken lang, kleine groepen, gastdocent en excursie. Voor startdata: www.hetamsterdamskleibedrijf.nl
http://www.hetamsterdamskleibedrijf.nl