Abonnement KLEI keramiek magazine - incassobetaling

vanaf €  4,75

Beschrijving

KLEI keramiek magazine verschijnt zesmaal per jaar: in januari, maart, mei, juli, september en november.

Losse nummers kosten € 6,50. Een abonnement kost op jaarbasis voor Nederland en België € 28,50 met incassomachtiging; € 30,00 bij andere betaalwijze. Jaarabonnement overige landen: € 78,00 (in verband met de hogere verzendkosten).

Een abonnement kan op ieder moment ingaan; indien nog leverbaar met terugwerkende kracht. De betaling van abonnementen loopt per kalenderjaar en dient vooruit te worden betaald. Wanneer u kiest voor automatische incasso dan geldt dat vanaf het volgende kalenderjaar en betaalt u dus het lopende jaar nu via de webwinkel. Als een abonnement in de loop van een kalenderjaar ingaat, wordt de abonnementsprijs omgerekend naar het aantal te ontvangen nummers in dat jaar. Bij het afsluiten van uw abonnement in de KLEI webwinkel kunt u hier een keuze in maken. Een abonnement is wel altijd minstens 6 nummers en in het volgende jaar kunt u het dan eventueel opzeggen, met 3 maanden opzegtermijn.