Abonnement KLEI keramiek magazine - betaling met factuur

vanaf €  5,00

Beschrijving

KLEI keramiek magazine verschijnt zesmaal per jaar: in januari, maart, mei, juli, september en november.

Losse nummers kosten € 6,50. Een abonnement kost op jaarbasis voor Nederland en België € 28,50 met incassomachtiging; € 30,00 bij andere betaalwijze. Jaarabonnement overige landen: € 78,00 (in verband met de hogere verzendkosten).

Een abonnement kan op ieder moment ingaan; indien nog leverbaar met terugwerkende kracht. De betaling van abonnementen loopt per kalenderjaar en dient vooruit te worden betaald. Als een abonnement in de loop van een kalenderjaar ingaat, wordt de abonnementsprijs omgerekend naar het aantal te ontvangen nummers in dat jaar. Bij het afsluiten van uw abonnement in de KLEI webwinkel kunt u hier een keuze in maken.