1. Algemene voorwaarden
1.1 Gegevens
Stichting KLEI
Secretariaat:
Wolsbergerweg 38 3781 PE Voorthuizen
secretariaat@klei.nl
KvK-nummer: 41179607
BTW-nummer: NL006525283B01 
 
Stichting KLEI is de uitgever van het blad KLEI keramiek magazine en bestaat sinds 1980. Naast KLEI geeft de stichting ook regelmatig boeken uit op het gebied van keramiek en keramiektechnieken.

1.2 Abonnementen
KLEI keramiek magazine verschijnt in januari, maart, mei, juli, september en november. Een abonnement loopt per kalenderjaar en gaat in op 1 januari. Nieuwe abonnementen kunnen op elk moment ingaan; het abonnementsgeld voor het lopende kalenderjaar wordt omgerekend naar het aantal te ontvangen nummers in dat jaar. Een abonnement kan ook met terugwerkende kracht ingaan, voor zover de voorraad strekt. U ontvangt de reeds verschenen nummers dan binnen enkele werkdagen.
De eerste abonnementsperiode gaat u aan voor een bepaalde tijd (6 nummers) en kan niet tussentijds beëindigd worden. Indien u het abonnement hierna wilt beëindigen, dan dienen wij uiterlijk 3 maanden voor het einde van de abonnementsperiode uw opzegging in ons bezit te hebben.
Abonnementen na de eerste abonnementsperiode worden omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd, welke telkens voor een kalenderjaar vooruit wordt gefactureerd. U kunt dan driemaandelijks opzeggen en u ontvangt het vooruitbetaalde abonnementsgeld (naar rato) retour.
Een cadeau-abonnement kan op elk gewenst moment ingaan. Het bestaat altijd uit zes nummers en stopt hierna automatisch.
Adreswijzigingen en opzeggingen: via abo@klei.nl. Of telefonisch: FBW Abonneeservice, +31(0)348-431493. 
 
1.3 Betaling abonnementen via de webwinkel
U betaalt via de webwinkel alleen de eerste periode. De verlenging van het abonnement gaat via de door u gekozen methode: incasso of factuur. Voor opzeggen: zie hierboven.

1.4 Levering producten uit de webwinkel
De betaling geschiedt vooraf via iDeal, Belfius, Bancontact/Mister Cash, KBC/CBC of creditcard.
Verzending: wij streven ernaar uw bestelling binnen 3 werkdagen te verzenden. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie van de secretaris van de stichting. Wij zullen u hierover via de website informeren. Verzending van abonnementen loopt via FBW abonneeservice.

1.5 Herroepingsrecht
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over het ontvangen product, neemt u dan contact op met ons secretariaat via secretariaat@klei.nl. Wij gaan dan met u afspreken hoe u het product kunt retourneren en u krijgt uw geld terug. Dvd’s kunnen niet retour genomen worden, tenzij het gaat om een technisch defect.
 
2. Privacy verklaring
2.1 Algemeen
Stichting KLEI bewaart personalia, e-mailadres en adresgegevens verworven uit de aankopen in de webshop en van abonnementen via andere weg afgesloten zoals op keramiekmarkten. Deze informatie wordt gebruikt voor de verwerking van de bestelling. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt nooit doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Hieronder omschrijven wij gedetailleerd welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken.
2.2 Wat gebeurt er met creditcard-gegevens?
Stichting KLEI houdt alle kaartgegevens die door betalingen bekend zijn geworden geheim volgens de eisen van Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). De gegevens worden alleen gebruikt voor de betaling en daarna vernietigd.
2.3 Welke gegevens worden gebruikt?
Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 
Website bezoekers:
 
IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
 
Aanmelders abonnement en bestellers overige artikelen:
 
Bedrijfsnaam (niet verplicht), Voornaam, Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats, land, Ingangsdatum abonnement (verplicht): om ons magazine/onze bestelling en factuur te kunnen toesturen en voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
E-mailadres (verplicht): om u een bevestiging te sturen van de aanmelding als abonnee, om u betalingsverzoeken toe te zenden en voor verdere correspondentie.
Telefoonnummer (verplicht): om contact met u op te nemen bij eventuele vragen.
Geboortedatum (verplicht): om te gebruiken voor analyse van ons abonneebestand.
 
Bij een cadeau-abonnement de volgende gegevens van het verzendadres:
 
Bedrijfsnaam (niet verpicht), Voornaam, Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Geboortedatum (verplicht): om ons magazine te kunnen toesturen en voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
 
Overige gegevens die worden vastgelegd:
 
Rekeningnummer: wordt vastgelegd bij aanvraag automatische incasso als betaalwijze en bij verwerking van betalingen t.b.v. eenvoudiger verwerking van toekomstige betalingen.
Betalings- en factuurgegevens, start- en einddatum abonnement: voor onze abonnementenadministratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
 
Gegevens die worden gegenereerd via de website:
 
Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor eventuele facturatie, voor onze administratie. 
Factuurgegevens (bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf, adres bedrijf): voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
 
Andere gegevens:
 
Inhoud van eventuele (e-mail)correspondentie met u en andere personen, bijvoorbeeld via ons Facebook-of Instagram-account: om met u te corresponderen.
 
2.4 Aan wie worden de gegevens doorgegeven?
 
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:
 
Leveranciers (waaronder "bewerkers"). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder een websitebeheerder en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
 
Accountant/boekhouder/abonneeservice/verzender. De betalingsgegevens moeten wij doorgeven aan onze accountant/boekhouder. Alle gegevens inzake abonnementen worden verwerkt door onze abonneeservice en de adresgegevens gaan naar de verzender t.b.v. de verzending van het magazine.
 
Juridische adviseurs. Bij een juridisch geschil kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze gegevens in een juridische procedure te gebruiken. Daarbij zullen wij alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met deze juridische procedure.
 
Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.
 
2.5 Hotjar 
Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze service en ervaring te optimaliseren.
Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze op welke pagina's doorbrengen, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om onze service te onderhouden met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt voor weergave onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een geanominiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen. Wanneer u een website bezoekt waarop Hotjar is geïnstalleerd, verzamelt Hotjar gegevens over uw interacties (bijvoorbeeld waar u klikt, met de muis scrollt, tussen pagina's beweegt) en gebruikt deze om visuele representaties van de ervaring te creëren. Wij krijgen inzichten van Hotjar zonder IP/MAC-adressen bij te houden: de zaken die betrekking hebben op het apparaat dat u gebruikt. Sommige Hotjar-tools, zoals sessie-opnames, reconstrueren de individuele acties die u tijdens een websitebezoek ondernam; anderen, zoals heatmaps, verzamelen gegevenspunten van u en honderden andere bezoekers in één rapport. Maar in alle gevallen zullen gevoelige gegevens die u op de site invoert, standaard nooit onze servers bereiken: bij het bekijken van een sessieopname zien we alleen asterisken (‘***’) in plaats van cijfers en tekst. Voor meer details, zie het gedeelte ‘over Hotjar’ op de support-site van Hotjar

2.6 Worden gegevens doorgegeven naar instanties buiten de Europese Economische Ruimte?
Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.
 
2.7 Hoelang worden de gegevens bewaard?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen de relevante gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
 
De gegevens in onze administratie bewaren wij tenminste zeven (7) jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen één (1) jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
 
De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
 
2.8 Wat zijn uw rechten?
U hebt op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.
 
Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij "Wat als u vragen of klachten heeft?").
 
Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.
 
2.9 Heeft u vragen of klachten?
Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op via secretariaat@klei.nl.
 
2.10 Kan deze Privacyverklaring veranderen?
Ja. Deze privacyverklaring is van 1 november 2023. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.