Bijzonderheden

Ontdek het verleden met Archeologie Magazine. Profiteer van de speciale aanbieding.

Bijzonderheden

De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) is een stichting zonder winstoogmerk die opkomt voor de collectieve en individuele belangen van professionele beeldend kunstenaars.
Oudebildtdijk 732 St.-Jacobiparochie Nederland www.paulienploeger.nl

Bijzonderheden

Verzamelen nummer 334 mei 2017: Thema: Keramiek